Llys: 'Gorchymyn i ladd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey Allen yn ogystal â phartner Ms Shiers Liam Timbrell

Mae llys wedi clywed bod menyw ar gyhuddiad o lofruddio pump mewn tân wedi dweud bod llais wedi ei gorchymyn i ladd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae Melanie Jane Smith, 42 oed, wedi gwadu llofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc yn y tân yn fflat uwchben ei fflat hi ym Mhrestatyn ym mis Hydref y llynedd.

Bu farw Ms Shiers, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, yn y fflat oherwydd tân ar Hydref 19.

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Dywedodd Pamela Handley, oedd yn gwsmer rheolaidd yn nhafarn Clawdd Offa ym Mhrestatyn, fod y diffynnydd wedi dweud wrthi ei bod wedi clywed llais yn ei phen.

Pwyso

Roedd y diffynnydd wedi dweud wrthi ei bod hi a'i phartner Steven Clarkson wedi gwahanu.

Wedyn dywedodd wrth Miss Handley fod y landlord wedi bod yn pwyso arni am rent. Bygythiodd "roi'r fflat ar dân neu osod bom ynddi".

Dywedodd Miss Handley ddydd Llun: "Pan ddywedais i fod teulu'n byw i fyny'r llofft mi wnaeth hi godi ei hysgwyddau."

Yna, meddai, dododd y diffynnydd ei dwylo ar ei phen a dweud: "Mae 'na lais yn fy mhen sy'n dweud: 'Lladdwch, lladdwch, lladdwch'."

Ond ni ddywedodd pwy fyddai'n cael ei ladd na phryd y byddai'n digwydd.

Dywedodd Miss Hanley na ddywedodd hi wrth neb ar y pryd am nad oedd yn credu bod y diffynnydd o ddifri'.

Mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae ynghylch cadair wthio.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol