Cyhoeddi enw dyn fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn 26 oed fu farw mewn damwain ar yr A48 ychydig cyn 6am ddydd Iau, Ebrill 11.

Y dyn oedd Alexander Jones o Raglan.

Cafodd cwest ei agor a'i ohirio.