Cyngor yn dweud y gallai Tesco a M&S agor yn Aberystwyth yn 2016

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Ceredigion
disgrifiad o’r llun, Mae'r cyngor yn disgwyl i Tesco a Marks & Spencer agor erbyn Nadolig 2016

Mae Cyngor Ceredigion wedi dweud y gallai Tesco a Marks & Spencer agor yn Aberystwyth erbyn Nadolig 2016.

Mae'r ddau gwmni wedi arwyddo cytundebau gyda'r cyngor i adeiladu yn y dref.

Amcangyfrifir y gallai'r cynllun greu 280 o swyddi llawn amser ymhen blwyddyn ac arwain at rhwng £1.6 a £3.5 miliwn o fasnach ychwanegol yng nghanol y dref.

Byddai'r datblygiad yn golygu adeiladu ar safle maes parcio Dan Dre, a dymchwel dwsin o dai yn Heol Glyndŵr gerllaw.

Mae'r rhan fwyaf o'r tai wedi eu gwerthu, ond deallir fod perchnogion tri ohonynt yn dal i wrthod eu gwerthu.

Mae cabinet y cyngor sir wedi cymeradwyo'r defnydd o orchmynion prynu gorfodol, ond y cyngor llawn fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llun, Mae Enid Jones yn pryderu y gallai golli ei chartref

Un o berchnogion y tai yw Enid Jones a ddywedodd y llynedd na fyddai'n symud er ei bod wedi cael cynnig cartref newydd.

Cymrodd Mrs Jones ran mewn rhaglen Week in Week Out y BBC am y cynlluniau yn 2011. Gofynnwyd iddi am sylw ar y datblygiadau diweddaraf.

'Cymryd camau'

Yr wythnos hon dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Bydd y cyngor sir yn cymryd camau i hysbysu trigolion sy'n byw yn Heol Glyndŵr ynghylch y cytundeb.

"Bydd y cyngor yn ystyried unrhyw faterion, gan gynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio pwerau gorchymyn prynu gorfodol maes o law."

Mae'r datblygiad yn cynnwys siop Tesco 25,000 o droedfeddi sgwâr i werthu bwyd a 12,000 o droedfeddi sgwâr ar gyfer gwerthu nwyddau eraill, siop Marks & Spencer ar dri llawr gyda mynedfa ar Goedlan y Parc, gyda chyfanswm o 36,000 o droedfeddi sgwâr o le i werthu nwyddau.

Bydd y cynllun yn cynnwys saith cartref a 550 o leoedd parcio, sy'n ddwbl y nifer o leoedd sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, arweinydd y cyngor sir: "Bydd datblygiad Dan Dre'n chwarae rhan enfawr o ran cyflawni blaenoriaeth y cyngor i wneud Aberystwyth yn lle mwy llewyrchus i'r trigolion, y bobl sy'n gweithio yno a'r ymwelwyr.

"Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae ymroddiad Tesco a Marks and Spencer yn hwb fawr i'n hymdrechion i sicrhau'r math o ddatblygu economaidd a fydd yn golygu bod Aberystwyth yn ffynnu."

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco eu bod wrth eu boddau yn buddsoddi yn Aberystwyth a'u bod yn bwriadu creu 200 o swyddi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol