Cyngor newydd i roi llais i gymunedau Hindŵaidd Cymru

Cyhoeddwyd

Mae sefydliad i hyrwyddo diwylliant, crefydd a gwerthodd Hindŵaidd yng Nghymru wedi cael ei lansio yn swyddogol.

Cafodd Cyngor Hindŵaidd Cymru (CHC) ei sefydlu i roi "un llais" i gymunedau Hindŵaidd ac i annog gwell dealltwriaeth o'r diwylliant.

Bydd y cyngor hefyd yn ceisio cydweithio â chrefyddau a diwylliannau eraill.

Mae yna dros 10,400 o Hindwiaid yn byw yng Nghymru, yn ôl y ffigurau diweddara'.

Dywedodd cadeirydd CHC, Vimla Patel, sydd hefyd yn ysgrifennydd Teml Sanatan Dharma yng Nghaerdydd, fod "gwir angen" sefydliad o'r fath.

Ychwanegodd: "Mae yna demlau a grwpiau eraill ar draws Cymru ond doedd yna ddim un llais i siarad ar ein rhan."

Dyblu

Mae nifer yr Hindwiaid sy'n byw yng Nghymru wedi mwy na dyblu mewn degawd - i 10,343 yn ôl cyfrifiad 2011.

Mae'r niferoedd ucha' yng Nghaerdydd (4,736), Abertawe (780), Casnewydd (685) a Wrecsam (504).

Cafodd y sefydliad ei lansio gan Huw Lewis AC, Gweinidog Cymunedau a Thaclo Tlodi, yn y Senedd ddydd Llun.

Dywedodd Mr Lewis: "Mae'r Gymru fodern yn gymdeithas sy'n seiliedig ar gymunedau amrywiol ac amlddiwylliannol ac mae'n cynnwys pobl o wahanol gefndiroedd sydd â nodweddion a phrofiadau unigryw.

"Rwy'n credu'n gryf mai dyma sy'n gwneud Cymru yn wlad mor fywiog ac rwyf wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd pawb yng Nghymru. Edrychaf ymlaen at gael gweithio gydag aelodau'r Cyngor."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol