Gwrthdrawiad: Dau yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae dau berson wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sir Fynwy.

Bu'n rhaid torri un person allan o'i gerbyd yn dilyn y gwrthdrawiad ar y B4245 yng Nghil-y-Coed.

Cafodd ail berson ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans, ond llwyddodd pedwar person arall ddianc yn ddianaf o'r ail gerbyd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ychydig cyn 2:30pm ddydd Sul.