Treth ar becynnu er mwyn atal gwastraff?

  • Cyhoeddwyd
Bagiau plastigFfynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun,
Mae bagiau untro yng Nghymru yn costio 5c

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r posibilrwydd o ymestyn y dreth o 5c ar fagiau untro i gynnwys cynnyrch pecynnu arall er mwyn ceisio taclo gwastraff.

Does gan y llywodraeth ddim cynlluniau i gyflwyno ffioedd ychwanegol yn y tymor byr.

Ond fe ddywedodd y gallai ffioedd o'r fath gael eu hystyried yn y dyfodol er mwyn lleihau gwastraff sy'n mynd i domenni sbwriel.

Mae manwerthwyr wedi dweud eu bod am weld manylion unrhyw gynlluniau, ond eu bod eisoes wedi "cymryd camau breision" er mwyn lleihau gwastraff.

Cytundeb

Mae ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar atal gwastraff yn dweud bod y ffi o 5c am fag untro wedi cwtogi defnydd bagiau o'r fath ac wedi codi arian i elusennau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n "ymchwilio i'r cyfleoedd a buddion allai ddod trwy adeiladu ar lwyddiant y ffi bag untro drwy ymestyn hynny i gynnyrch arall".

Dywed y ddogfen: "Does dim bwriad i gyflwyno unrhyw ffioedd newydd yn y tymor byr, ond os daw'n amlwg bod angen hynny ar ôl asesu effaith mesurau gwirfoddol, yna fe allai taliadau o'r fath gael eu hystyried yn y tymor hir."

Eisoes mae cytundeb o'r enw 'Ymrwymiad Courtauld' sy'n golygu bod archfarchnadoedd a gwneuthurwyr bwyd wedi addo lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd, gan gynnwys targedau i leihau'r defnydd o becynnu a hybu ailgylchu.

Wrth ymateb i'r syniad o ymestyn ffioedd, dywedodd Consortiwm Manwerth Prydain (BRC) bod y diwydiant wedi gwella eisoes.

Gwirfoddol

Dywedodd llefarydd: "Mae angen i ni weld manylion unrhyw gynlluniau yn y dyfodol, ond rydym eisoes wedi cymryd camau breision ar becynnu ac yn parhau i weithio ar leihau effaith ein cynnyrch - rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio.

"Y ffordd orau yw datblygu technoleg becynnu sy'n sicrhau ein bod yn defnyddio'r maint lleiaf o becynnu i wneud y gwaith o warchod yr hyn sydd y tu mewn.

"Mae effaith amgylcheddol bwyd sy'n difetha neu gael ei ddifrodi yn llawer mwy nag effaith y pecynnu sy'n cael ei ddefnyddio."

Cymru oedd y rhan gyntaf o'r DU i gyflwyno ffi orfodol am fagiau untro. Bellach mae Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno taliad tebyg.

Mae disgwyl i archfarchnadoedd a manwerthwyr eraill roi cyfran arian o'r dreth i elusennau.

Bydd y polisi'n cael ei adolygu ym mis Tachwedd 2014, ac fe fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried bryd hynny a yw'r dull gwirfoddol yma yn gweithio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol