Cyhuddo dyn o ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd

Mae dyn 18 oed o Gasnewydd wedi cael ei arestio a'i gyhuddo yn dilyn digwyddiad yn y ddinas ddydd Gwener.

Mae'r dyn wedi ei gyhuddo o ymosodiad rhyw a dinoethiad anweddus.

Fe ddaw wedi digwyddiad wrth i fenyw gerdded ar hyd llwybr y gamlas rhwng Barrack Hill a chanolfan iechyd Malpas Brook am tua 1:35pm ddydd Gwener.

Ni chafodd y fenyw eu hanafu yn y digwyddiad.

Fe fydd y dyn yn ymddangos gerbron ynadon Caerffili fore Llun.