Triawd yn tynnu sylw hofrennydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Bill Boaden

Mae criw o bobl oedd ar fynydd yn Eryri wedi llwyddo i dynnu sylw hofrennydd wedi iddyn nhw fynd i drafferthion.

Roedd hofrennydd yr Awyrlu yn ymarfer yn yr ardal pan welson nhw'n tri ar Grib Goch.

Roedd y ddau dyn ac un fenyw ar y mynydd yn gynnar brynhawn Sadwrn.

Fe gawson nhw'u tynnu ar fwrdd yr hofrennydd cyn cael eu cludo o'r safle.

Mae'n dilyn cyfres o gyrchoedd tebyg i achub pobl o'r mynyddoedd dros wyliau'r Pasg, ac mae eria a rhew yn dal i achosi problemau ar gopaon ucha'r mynyddoedd.