Trefnydd newydd i'r Brifwyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other

Yng nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod ddydd Sadwrn cyhoeddwyd mai Elen Huws Elis sydd wedi'i phenodi i swydd Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd yn olynu Hywel Wyn Edwards, a fydd yn ymddeol o fewn y misoedd nesaf.

Yn wreiddiol o Dreffynnon, mae Ms Huws Elis yn gweithio fel prif reolwr Adran Gorawl Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham ers wyth mlynedd, yn rheoli pum côr ar hyn o bryd a chyda'r chweched ar fin ei lansio.

Mae ganddi brofiad eang ym myd cerddoriaeth, fel cerddor proffesiynol, rheolwr ac fel asiant.

'Profiad helaeth'

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol:

"Rwy'n falch iawn o gyhoeddi penodiad Elen Huws Elis fel Trefnydd newydd yr Eisteddfod. Mae gan Elen brofiad helaeth yn y sector cerddorol, ac mae ganddi hefyd ddealltwriaeth gref o waith yr Eisteddfod.

"Yn ddi-os, mae'r penodiad hwn yn gychwyn ar bennod newydd yn ein hanes. Daw Elen â sgiliau ac arbenigedd newydd i'r tîm, ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda hi, pan fydd yn cychwyn ddiwedd yr haf.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'r Eisteddfod Genedlaethol, a ninnau ar drothwy'r Brifwyl yn Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ymhen tri mis a hanner, a bydd nifer fawr o gynlluniau a datblygiadau newydd yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf, ac fe fydd bwrlwm ar gyrion Dinbych ym mis Awst yn bendant.

"Ac wrth benodi Elen ac edrych ymlaen at yr Eisteddfod eleni, mae'n gywir ein bod yn talu teyrnged i'r Trefnydd presennol, Hywel Wyn Edwards, a fydd yn ymddeol ymhen ychydig fisoedd.

"Bu Hywel gyda'r Eisteddfod am ugain mlynedd, a mawr yw ein diolch am ei ymroddiad a'i gyfraniad dros y blynyddoedd."

Bydd Elen Huws Elis yn cychwyn ar ei swydd ar Fedi 1, gan weithio o Swyddfa'r Eisteddfod yn Yr Wyddgrug.