Carchar am dwyllo gwraig weddw

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Dedfrydwyr Ian Farrell yn Llys y Goron yr Wyddgrug

Mae dyn o Brestatyn wedi ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar wedi iddo bledio'n euog i dwyllo gwraig weddw.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands bod ymddygiad Ian Farrell yn "anhygoel".

Roedd ei drosedd yn ymwneud â gwerthu gwerth £36,000 o offer drwy gwmni oedd yn berchen i Helen Williams.

Roedd Mr Farrell yn gweithio i gwmni Bryn Williams, Energi Products Ltd, oedd yn arbenigo mewn gwerthu offer arbenigol ar gyfer cerbydau masnachol a threlars.

Ond bu farw Mr Williams yn 2009, gan adael y busnes i'w wraig, Helen Williams.

Penderfynodd Ms Williams ofyn i Ian Farrell fod yn rheolwr ar y cwmni.

Yn ddiarwybod iddi roedd Mr Farrell wedi dechrau cwmni ei hun o'r enw Airtech Ltd oedd yn gweithredu o gartref y diffynnydd.

Darganfyddodd Ms Williams bod Mr Farrell wedi bod yn gwerthu offer ei chwmni hi drwy Airtech Ltd rhwng mis Mawrth a Thachwedd 2011.

Roedd hefyd wedi cuddio'i gamweddau drwy gynnal cyfrifiad stoc twyllodrus.

'Cywilydd'

Dywedodd Brian Treadwell, oedd yn amddiffyn Mr Farrell, mai gweithiwr ffatri oedd y diffynnydd oedd heb ofyn am y cyfrifoldeb o fod yn rheolwr.

Honnodd ei fod wedi gweithio'n galed i geisio sicrhau bod y busnes yn ffynnu ond ei fod wedi troi at dwyll oherwydd ei rwystredigaeth gyda'r gwaith.

Roedd Mr Farrell yn teimlo "cywilydd mawr" am ei ymddygiad, yn ôl Mr Treadwell.

Wrth ei ddedfrydu i garchar dywedodd y barnwr fod y diffynnydd wedi cymryd mantais o'r sefyllfa yr oedd wedi dod iddi.

"Roedd hyn yn ymddygiad cas iawn," meddai'r barnwr Rhys Rowlands.