Hofrennydd yn achub dyn o greigiau

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i hofrennydd yr Awyrlu o'r Fali a bad achub fynd i dynnu chwech o bobl oddi ar greigiau yn harbwr y Rhyl ddydd Iau.

Cafodd y chwech eu dal ar grwynau cerrig wrth y fynedfa i'r harbwr wrth i'r llanw ddod i mewn.

Fe gafodd dyn 36 oed ei gludo yn yr hofrennydd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan gydag anaf i'w goes.

Cafodd y gweddill eu cludo i'r lan gan y bad achub. Roedden nhw'n diodde' o effeithiau'r oerni ar ôl ceisio symud y dyn.

Fe gawson nhw'u gwirio mewn ambiwlans ar y lan, a doedd dim rhaid iddyn nhw fynd i'r ysbyty hefyd.