Ci tarw yn ymosod ar fenyw

  • Cyhoeddwyd

Mae menyw 23 oed wedi cael ei hanafu mewn ymosodiad gan gi, medd Heddlu De Cymru.

Cafodd swyddogion eu galw i Stryd Baglan yn Nhreherbert, y Rhondda, am 10:00pm nos Iau.

Roedd ci wedi ymosod arni gan achosi anafiadau i'w breichiau. Credir mai ci tarw Americanaidd oedd brîd y ci.

Cludwyd y fenyw i Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Dywedodd yr heddlu bod perchennog y ci wedi cytuno i'r anifail gael ei ddifa.