Tesco'n tynnu cais archfarchnad Machynlleth yn ôl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Dyma'r eildro i Tesco dynnu cais i godi archfarchnad ym Machynlleth yn ôl

Mae Tesco wedi rhoi'r gorau i gynlluniau dadleuol i godi archfarchnad ym Mhowys ar ôl methu dod i gytundeb am newidiadau i ffyrdd yn yr ardal.

Roedd y cwmni wedi bwriadu agor siop 15,000 troedfedd sgwâr (1,400 metr sgwâr) ym Machynlleth fyddai wedi creu 75 o swyddi llawn-amser.

Dywedodd Cyngor Powys fod y cais wedi ei ddal yn ôl oherwydd cyfarwyddeb Llywodraeth Cymru ers 2011.

Dyma'r eildro i Tesco dynnu'r cais yn ôl.

Mae gwrthwynebwyr wedi dadlau y byddai'r archfarchnad yn niweidiol i fusnesau eraill y dre'.

Roedd Tesco wedi tynnu cais gwreiddiol yn 2010 yn ôl oherwydd pryderon am ddiogelwch ffordd.

Ond fe ailgyflwynon nhw'r cais i'r cyngor yn ddiweddarach y flwyddyn honno ac fe wnaeth cwmni archfarchnad arall, Co-op, ymateb trwy wneud cais i ehangu eu siop bresennol yn y dre'.

Effaith andwyol

Roedd cynlluniau Tesco yn cynnwys maes parcio, newidiadau i'r system ffyrdd, gan gynnwys creu ffordd fynediad newydd, arhosfan bws a phum tŷ newydd.

Ond roedd rhai oedd yn erbyn y cynllun yn honni y byddai'r archfarchnad wedi cael effaith andwyol ar siopau bach annibynnol.

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco: "Rydym wedi penderfynu tynnu'n cais cynllunio'n ôl ar gyfer archfarchnad Tesco ym Machynlleth gan ein bod wedi methu â dod i gytundeb am newidiadau ffordd.

"Rydym o hyd yn edrych am safleoedd newydd i fuddsoddi ynddyn nhw yng Nghymru ac mae ein siopau yn boblogaidd gyda chwsmeriaid.

"Rydym yn falch o fod yn gefnogwyr cryf i economi Cymru.

Ffynhonnell y llun, Paul Bullen
Disgrifiad o’r llun, Roedd pobl leol wedi protestio yn erbyn cael Tesco ym Machynlleth yn 2008

"Rydym yn sylweddoli y bydd ein cwsmeriaid yn siomedig gyda'r newyddion am Fachynlleth ond maen nhw'n gwybod y byddwn yn parhau i fod â siopau ym Mhorthmadog a'r Drenewydd."

Ym mis Tachwedd 2008 cynhaliwyd protest ym Machynlleth, gyda phobl leol wedi defnyddio pwmpenni i ddangos eu gwrthwynebiad i'r datblygiad.

Mae rhai o drigolion Machynlleth yn teithio 18 milltir (30 cilometr) i siopa mewn archfarchnad yn Aberystwyth yn lle defnyddio siopau bwyd llai yn y dre'.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol