Carchar i rheini am herwgipio'u mab

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y rhieni eu ffeindio yn euog yn Llys y Goron Caernarfon

Mae gŵr a gwraig wedi eu carcharu am herwgipio eu mab a mynd a fo i Weriniaeth Iwerddon.

Roedd y bachgen 11 oed mewn gofal a'r cwpl wedi dod i ymweld ag o yng Nghaergybi.

Ond pan aeth y gweithiwr cymdeithasol i'r tŷ bach mi ddiflannodd y fam gyda'i mab gan fynd ar gwch i Iwerddon.

Mi blediodd y fam 48 oed yn euog i'r cyhuddiad o herwgipio.

Nid dyna wnaeth y tad.

Ond fe ddyfarnodd y rheithgor ei fod yn euog hefyd a'i fod wedi anfon negeseuon testun cudd i'w bartner pan yr oedd hi a'r bachgen yn hwylio o Gymru.

Dyw'r cwpl ddim wedi eu henwi am resymau cyfreithiol.

Mae'r fenyw wedi ei charcharu am 18 mis tra bod y dyn 52 oed wedi ei garcharu am ddwy flynedd.

Fe ddywedodd y barnwr Dafydd Hughes ei fod wedi ei synnu fod Cyngor Gwynedd wedi lleihau nifer y gweithwyr cymdeithasol oedd yn mynychu ymweliadau teuluol.

Roedd y penderfyniad yma wedi ei wneud er eu bod yn ymwybodol bod yna risg y gallai herwgipiad ddigwydd.