Damwain farwol yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau bod gwrthdrawiad ar yr A48 yn Sir Gaerfyrddin fore Iau yn un angheuol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ar y lôn ddwyreiniol ger Cyffordd Maesybont am 5:56am fore Iau.

Bu dwy lori mewn gwrthdrawiad â'i gilydd a dywedodd yr heddlu fod un person wedi marw.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

Roedd traffig wedi ei ddargyfeirio ger y Gerddi Botaneg Cenedlaethol yn Llanarthne.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a fu'n teithio yn y cyffiniau ar yr adeg yna o'r bore, ac sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu â nhw.

Dylai pobl ffonio 101.