Angen mwy o Gymraeg?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffigyrau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnwys nifer y prentisiaethau cyfrwng Cymraeg

Mae gwariant Llywodraeth Cymru ar addysg cyfrwng Cymraeg i oedolion yn y gymuned yn 'chwerthinllyd o isel' yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Yn ôl y gymdeithas, o gyllideb o bron i £17 miliwn ar gyfer addysg yn y gweithle a'r gymuned, mae llai na £4,000 yn cael ei neilltuo i weithgareddau cyfrwng Cymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod bod angen cynyddu'r ddarpariaeth yn y maes, ac yn dweud bod adolygiad eisoes ar y gweill.

Daeth y ffigyrau i'r amlwg wedi cais o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

'Cywilydd'

Dywedodd eu llefarydd, Toni Schiavone:

"Dylai rhai o'r ffigyrau penodol hyn godi cywilydd ar weinidogion. Yn enwedig y swm pitw, llai na phedair mil o bunnau dros dair blynedd, ar gyfer dysgu'r holl oedolion yng Nghymru yn y gymuned trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae'n chwerthinllyd o isel. A gobeithio wrth weld y wybodaeth, y gwnân nhw ymrwymo i godi'r ffigwr yna yn sylweddol.

"Mae'n rhaid bod hyfforddiant yn y gweithle trwy gyfrwng y Gymraeg, os ydyn ni o ddifrif am ei gwneud yn iaith y byd gwaith.

"Pa syndod yw hi fod defnydd y Gymraeg yn isel yn y gweithle pan mae dros 99% o holl wariant y Llywodraeth ar y math yna o hyfforddiant yn y Saesneg? "

'Prinder defnydd'

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod yna asesiad o'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg eisoes ar y gweill, a gwaith ymchwil wedi ei gomisiynu i ganfod mwy am anghenion cyflogwyr o ran sgiliau Cymraeg:

"Rydyn ni'n cydnabod bod prinder defnydd o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn y gweithle, a bod angen cynyddu'r ddarpariaeth yn y maes hwn.

"Mae'n bwysig bod modd i siaradwyr iaith gyntaf, a'r rheini sydd wedi bod drwy addysg cyfrwng Cymraeg, barhau â'u haddysg ar lwybr galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.

"Felly, rydyn ni am sicrhau bod cynifer o gyfleoedd â phosibl ar gael yn unol â'r galw."