Canolfan gyffuriau yn cau yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunFe gaeodd canolfan Rhoserchan ger Penrhyn-coch yng Ngheredigion ar Fawrth 28

Mae canolfan trin effeithiau cyffuriau ac alcohol wedi cau ar ôl mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Caeodd canolfan Rhoserchan ger Penrhyn-coch yng Ngheredigion ar Fawrth 28.

Y gred yw bod y bwrdd cyfarwyddwyr wedi diddymu'r cwmni'n wirfoddol oherwydd diffyg cyllid.

Ond y gobaith yw y bydd y ganolfan yn cael ei gwerthu ac yn ailagor.

'Amhrisiadwy'

Dywedodd AC Ceredigion, Elin Jones, ei bod yn gobeithio y gallai'r ganolfan ailagor.

"Mae'n drist clywed bod y ganolfan wedi cael ei diddymu'n wirfoddol.

"Mae wedi bod yn gyfleuster amhrisiadwy ac wedi darparu'r gefnogaeth oedd ei hangen ar gyfer pobl yn ystod cyfnodau anodd iawn.

"Rwy'n gwybod ei bod wedi bod yn anodd cynnal gwasanaethau yno yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac rwy' wedi cydweithio â'r rheolwyr a'r ymddiriedolwyr i geisio datrys y problemau.

"Ond rwy'n gobeithio nad hwn yw diwedd y daith ac rwy'n bwriadu gweithio ag unrhywun â diddordeb i weld a yw'n bosib atgyfodi canolfan trin effeithiau cyffuriau ac alcohol yn Rhoserchan.

"Does gen i ddim amheuaeth fod angen o hyd am ganolfan o'r fath."

2011

Daeth problemau Rhoserchan, sydd tuag wyth milltir o Aberystwyth, i'r amlwg yn 2011 am nad oedd digon o bobl yn cael eu hatgyfeirio yno.

Cafodd canolfan Rhoserchan ei sefydlu ym mhentref Capel Seion ger Aberystwyth ym 1987.

Ond symudodd i'w chartre' newydd ger Penrhyncoch yn 2007 gyda chymorth £550,000 o arian Amcan 1.

Roedd y ganolfan yn gallu rhoi triniaeth i hyd at 22 o bobl.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol