Dwy sir yng Nghymru ar waelod tabl

  • Cyhoeddwyd
GDP Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae GDP y pen Cymru ond 81% o'r cyfartaledd Ewropeaidd

Mae lefelau cynhyrchiant yn is mewn dwy sir yng Nghymru nag unrhyw ran arall o wledydd Prydain.

Powys a Gwynedd yw'r ddwy ardal, yn ôl ffigyrau y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae'r manylion yn dangos pa mor gynhyrchiol oedd gwahanol ardaloedd rhwng 2002 a 2011, o ran yr allbwn am bob awr o waith.

Powys yw'r ardal leiaf cynhyrchiol, gyda lefelau cynhyrchedd ond yn 64% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Gwynedd oedd yr ail o'r gwaelod, gyda ffigwr o 68%.

Eisoes mae'r ffigyrau GDP ar gyfer Prydain yn dangos bod Cymru y tu ôl gweddill gwledydd Prydain.