Athro prifysgol yn ddieuog o gamymddwyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Prifysgol Caerdydd
disgrifiad o’r llunDywed Yr Athro Morgan ei fod yn edrych ymlaen at barhau a'i ymchwil

Mae Panel Ymchwilio Ffurfiol wedi gwrthod honiadau o gamymddwyn yn erbyn Deon Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yr Athro Paul Morgan ac aelodau eraill o'i dîm ymchwil.

Cafodd honiadau i'r Athro Morgan ac eraill dwyllo drwy newid delweddau mewn nifer o erthyglau ymchwil academaidd, ond penderfynodd y panel nad oedd achos i'w ateb.

Fe wnaeth y panel o dri aelod benderfynu bod honiadau yn erbyn cyn aelod o staff y Brifysgol wedi cael eu profi.

Dim tystiolaeth

Cafodd y mater ei gyfeirio at y panel wedi ymchwiliad mewnol gan Brifysgol Caerdydd.

Er bod yr ymchwiliad yna wedi dangos mai un aelod o staff a newidiodd ddelweddu yn y gwaith, ac nad oedd tystiolaeth fod yr Athro Morgan yn ymwybodol o hynny, penderfynodd y brifysgol ddilyn y llwybr disgyblu ffurfiol.

Mae adroddiad y panel yn dweud eu bod :-

  • Yn gwrthod yr holl honiadau o gamymddwyn yn erbyn Yr Athro Paul Morgan;
  • Yn gwrthod yr holl honiadau o gamymddwyn yn erbyn cyd-awduron yr erthyglau heblaw am bedwar cyhuddiad yn erbyn un cyn aelod o staff y Brifysgol;
  • Yn cadarnhau honiadau o gamymddwyn - yn benodol, ffugio - yn erbyn cyn weithiwr yn y Brifysgol mewn perthynas â delweddau mewn pedwar erthygl, ac y dylai'r person yna gymryd yr holl gyfrifoldeb;
  • Yn derbyn bod yr Athro Paul Morgan - fel cydawdur y pedwar erthygl - ddim yn ymwybodol bod yr unigolyn wedi cynnwys delweddu oedd wedi eu newid yn yr erthyglau. Roedd y panel hefyd yn nodi bod neb wedi sylwi ar y newidiadau cyn cyhoeddi'r erthyglau;
  • Yn argymell y dylai Prifysgol Caerdydd sefydlu ac yn hybu safonau ar gyfer cyhoeddi delweddu o'r fath, ac y dylid hyfforddi staff am y safonau yma.

'Pennod gofidus'

Dywedodd yr Athro Paul Morgan: "Ers y dechrau rwyf wedi mynnu fy mod i a'r tîm ymchwil yn ddieuog o honiadau o gamymddwyn mewn ymchwil.

"Rwy'n falch bod y panel annibynnol wedi gwrthod yr holl honiadau yn f'erbyn.

"Mae'r holl bennod wedi bod yn ofidus i mi yn bersonol, fy nheulu a ffrindiau ac yn enwedig fy nhîm ymchwil.

"Er mwyn cadw'r safonau academaidd uchaf mae'n iawn ac yn hanfodol bod honiadau o gamymddwyn ymchwil yn cael eu hasesu a'u hystyried yn llawn a thrylwyr.

"Mae'n fater o dristwch mawr bod gweithredoedd un person wedi cael effaith mor sylweddol ar enw da academaidd fy nghydweithwyr a minnau.

"Wedi wyth mis anodd, rwy'n falch bod y mater ar ben. Rwy'n edrych ymlaen at fedru arwain Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd a gwneud gwaith ymchwil fydd yn cyfrannu at ddealltwriaeth well, ac yn y pen draw triniaethau ar gyfer nifer o glefydau dynol."

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd: "Mae'r brifysgol yn derbyn yr adroddiad a'r argymhellion, ac fe fyddwn nawr yn gweithredu er mwyn sefydlu gweithdrefnau i sicrhau nad yw'r math yma o beth yn digwydd eto."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol