Ymestyn cyfnod claddu anifeiliaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffermwyr wedi dweud bod cannoedd o ŵyn neu ddefaid wedi eu colli

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Alun Davies wedi dweud y bydd yn ymestyn y cyfnod pan fydd ffermwyr yn gallu claddu eu hanifeiliaid ar eu fferm.

Cafodd y rheolau eu llacio mewn rhai ardaloedd yr wythnos ddiwethaf wedi eira trwm mis Mawrth.

Daeth hyn i rym yn yr ardaloedd canlynol, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed.

Roedd ffermwyr wedi rhybuddio bod amgylchiadau yn ei gwneud hi'n anodd i gael gwared ar gyrff anifeiliaid yn y modd arferol.

Ebrill 16

Fe fydd hawl gan ffermwyr i gladdu eu hanifeiliaid ar eu tir yn yr ardaloedd uchod tan hanner nos Ebrill 16.

Fe fydd ffermwyr rhannau Gogledd Ceredigion hefyd yn cael hawl i wneud hynny.

Dywedodd y gweinidog: "Bydd adolygiad annibynnol i'r modd y mae'r diwydiant yn ymateb adeg tywydd llym ... mae angen i fusnesau amaethyddol fod yn effeithiol ac â'r gallu i wrthsefyll unrhyw newid."

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Faterion Gwledig, Antoinette Sandbach AC: "Mae ymateb Llafur i'r argyfwng wedi bod yn fethiant.

"Estyn y cyfnod yw'r lleiaf y gall y gweinidog ei wneud.

'Ar frys'

"Mae llawer o ffermwyr yn ymladd am eu bywoliaeth ... mae angen help ariannol ar frys."

Mae undeb yr NFU wedi croesawu cyhoeddiad y gweinidog.

Dywedodd Llywydd Cymru, Ed Bailey: "Y flaenoriaeth yw delio ar unwaith â phroblemau ffermwyr yn yr ardaloedd dan sylw.

"Wedyn rhaid i ni bwyso a mesur yr oblygiadau i fusnesau amaethyddol.

"Tra'n croesawu y penderfyniad i sefydlu adolygiad ... ni ddylai dynnu ein sylw oddi wrth y problemau mawr presennol."

Straeon perthnasol