Tân Prestatyn: Cyhuddo cymydog o ladd pum aelod o'r teulu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, North Wales Police
disgrifiad o’r llunBu farw Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey Allen

Mae menyw oedd yn gymydog wedi ei chyhuddo o lofruddio pum aelod o'r un teulu.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod y diffynnydd wedi dechrau tân yn fwriadol yn sgil ffrae.

Mae Melanie Jane Smith, 42 oed, wedi gwadu llofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc yn y tân ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych, ym mis Hydref y llynedd.

Ddydd Mercher clywodd y llys ei bod hi wedi dechrau'r tân yn fwriadol oherwydd ffrae ynghylch lle gadawyd cadair wthio.

Yn genfigennus

Clywodd y llys fod Ms Smith yn genfigennus o Lee-Anne Shiers oedd yn byw uwchben ei fflat.

Bu farw Ms Shiers, 20 oed, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, yn y fflat oherwydd tân ar Hydref 19.

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Clywodd y llys fod cadair wthio Ms Shiers wedi cythruddo Ms Smith.

disgrifiad o’r llunHonnir bod Melanie Smith wedi rhoi'r cadair wthio ar dân yn fwriadol

Honnodd yr erlyniad fod y diffynnydd wedi bygwth rhoi cartref Ms Shiers ar dân tra bod ei theulu y

Clywodd y llys fod cadair wthio wedi ei gadael mewn cyntedd cyffredin ar bwys drws fflat Ms Shiers a'i bod hi wedi ei rhoi ar dân yn fwriadol.

Galwad 999

Yn ôl yr erlyniad bu'r teulu'n galw am help o'r fflat a bod Mr Timbrell wedi gwneud galwad 999 gan ddweud fod y teulu yn methu â gadael y fflat oedd ar lawr cyntaf yr adeilad.

Clywodd y llys fod cymydog, Joe Shelley, wedi gwneud galwad 999 wedi iddo glywed llais menyw yn dweud "Dydyn ni ddim yn gallu dod allan".

Dywedodd yr erlynydd, Ian Murphy QC, fod Mr Shelley wedi agor drws ei fflat a gweld fflamau 2-3 troedfedd (0.6-0.9 metr) o uchder a bod y cyntedd yn llawn mwg.

Clywodd y llys y clywyd sŵn Mr Timbrell yn ceisio torri ffenest ei fflat heb lwyddiant wrth iddo weiddi "rydyn ni'n mynd i farw" yn ystod galwad ffôn 999 Mr Shelley.

Galwodd Ms Shiers ei thad ar ei ffôn symudol gan ddweud: "Dad, mae 'na dân lawr grisiau. Rwy'n methu â dod allan".

Gwelwyd cymar yr amddiffynydd, Steve Clarkson, yn dringo trwy fflat gefn eu fflat gan weiddi "Mae 'na blant i fyny'r grisiau".

Gwelwyd Ms Smith ar ochr arall y ffordd i'r adeilad gyda blanced wedi 'i lapio amdani.

Ysgol a bwyell

Clywodd y llys fod diffoddwyr tân wedi defnyddio ysgol a bwyell i dorri ffenest cyn achub Mr Timbrell a darganfod Ms Shiers a'r plant mewn ystafell wely.

Mynnodd Mr Timbrell mai Ms Smith oedd yn gyfrifol am y tân ar ôl iddo gael ei achub.

Dywedodd wrth gymydog: "Clywais fenyw yn gweiddi yn y stryd ' rwy'n mynd i roi eich tŷ ar dân'. Mel ydoedd."

Clywodd y llys fod Mr Timbrell wedi dweud wrth parafeddyg a Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu mai Ms Smith oedd yn gyfrifol am y tân.

Dywedodd yr erlyniad fod Ms Smith wedi bod yn yfed yn drwm y diwrnod hwnnw a'i bod wedi ymddwyn yn fygythiol tuag at Ms Shiers yn ystod y ddeufis cynt.

Swnllyd

Honnodd Mr Murphy fod Ms Smith wedi bygwth "llosgi eich tŷ tra bod chi a'ch plant yno" ar sawl achlysur.

Ychwanegodd fod Ms Smith yn flin gyda Ms Shiers am ei bod yn gadael ei chadair wthio yn y cyntedd, am fod yn swnllyd yn ei fflat, ac am ei bod yn anniben gan gynnwys gadael olion sigaréts o gwmpas y drws ffrynt.

Ychwanegodd ei fod yn ymddangos fod Ms Smith yn genfigennus o Ms Shiers a'i bod wedi cyhuddo Mr Clarkson o gynnal perthynas rhywiol gyda hi.

Dywedodd Mr Murphy wrth y rheithgor o bum dyn a saith menyw nad oedd unrhyw sail i'r honiad hwnnw.

Mae'r diffynnydd wedi gwadu hefyd gyhuddiad o fygwth dinistrio neu ddifrodi eiddo wrth fygwth llosgi tŷ ym mis Medi.

Mae'r achos yn parhau ddydd Iau.