Gohirio gwaith cynnal a chadw ar yr A55 am y tro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith yn cael ei wneud rhwng cyffordd 27 a 31

Roedd disgwyl y byddai'n rhaid i loriau gael eu parcio ar ochr yr A55 dros nos a gwyriad o dros 10 milltir i geir wrth i waith cynnal a chadw gychwyn ar un o brif ffyrdd y gogledd.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio'r gwaith ar yr A55 a oedd i fod i ddigwydd dros nos am y pythefnos nesa.

Does 'na ddim dyddiad eto pryd fydd y gwaith yn cael ei wneud.

Gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd oedd i fod i ddigwydd rhwng Llanelwy a Chaerwys.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y "gorchymyn i roi wyneb newydd ar y ffordd wedi ei ohirio am y tro.

"Fe fydd y gwaith yn cael ei wneud dros nos er mwyn achosi cyn lleied o effaith ar drafnidiaeth."

Roedd disgwyl i loriau lletach na 2.5 medr gael eu parcio rhwng 7pm a 6am ar ochr y ffordd.

Fe fyddai'n rhaid i yrwyr ceir deithio drwy Ruddlan a Dyserth, ar hyd yr A525 a A5151.

Y disgwyl oedd y byddai'r lon ddwyreiniol yn cau yn yr wythnos cyn i'r lôn orllewinol gau'r wythnos ganlynol.