Cyhoeddi'r naw enwebiad ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og 2013

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddwyd naw o lyfrau, chwech yn Gymraeg a thri yn Saesneg, ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2013.

Cyngor Llyfrau Cymru wnaeth gyhoeddi'r rhestr am y wobr flynyddol.

Sefydlwyd y gwobrau yn 1976 gyda'r bwriad o godi safon llyfrau i blant a phobl ifanc yng Nghymru ac i annog pobl i brynu a darllen llyfrau da.

Cyflwynir tair gwobr yn flynyddol gan y Cyngor i anrhydeddu gwaith awduron a darlunwyr llyfrau plant, a hynny mewn tri chategori, sef categori cynradd Cymraeg, categori uwchradd Cymraeg a llyfr Saesneg gorau'r flwyddyn.

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Benfro, dydd Iau, Mai 30, ac enw enillydd y wobr Saesneg yn cael ei gyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd yn ystod cynhadledd CILIP Cymru, dydd Iau, Mai 16.

Dywedodd Manon Siôn, Cadeirydd Panel Dewis y Gwobrau Cymraeg, ei bod wedi bod yn bleser pori drwy "gynhaeaf toreithiog o lyfrau Cymraeg gwreiddiol i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod 2012".

Yn y categori cynradd Cymraeg dywed bod 'na ystod o lyfrau amrywiol â chloriau deniadol a fydd yn sicr o apelio at blant o bob oedran.

"Roedd y nofel Gelert yn Galw wedi cydio am nifer o resymau. Stori dditectif, gyffrous wedi ei hysgrifennu mewn iaith gwbl addas ar gyfer ei chynulleidfa yw hi. Dyma stori sy'n siŵr o gydio yn nychymyg plant cynradd, yn hawdd ei darllen ac yn cyrraedd sawl uchafbwynt cyffrous.

Ennyn diddordeb

"Mae Cynefin yr Ardd yn llyfr fydd yn agor cil y drws ac yn ysgogi plant i fynd allan i'r ardd i ymchwilio a rhyfeddu. Canmolwyd y symlrwydd a'r ffresni y mae'r llyfr hwn yn eu cynnig i blant oedran cynradd a llyfr hynod werthfawr a defnyddiol ac eang iawn ei apêl.

"Mae Coed Du yn llwyddo i gynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen ar gyfer stori dda o ran cymeriadau, plot ac antur, cyffro a thensiwn. Mae'r awdur yn llwyddo i ennyn diddordeb y darllenydd drwy bortreadu cyfnod cythryblus mewn hanes.

"Mae'r Gêmau Olympaidd a Champau'r Cymry yn gyfrol benigamp yn llawn ffeithiau sydd wedi eu dewis a'u dethol yn ofalus er mwyn cyflwyno hanesion diddorol am berfformiadau unigolion a thimau yn y Gêmau Olympaidd dros y blynyddoedd.

Amrywiaeth o lyfrau

"Mae nofel Pentre Saith yn un swreal wedi ei hysgrifennu mewn dull modern yn llawn syniadau gwreiddiol, delweddau synhwyrus a lledrithiol. Teimlai'r panel fod yma glyfrwch geiriol ar ei orau wrth ymdrin â phwnc sensitif iawn a'i bod yn nofel ddwys, ddifrifol ac arbrofol iawn.

"Yn Dim, mae'r stori'n seiliedig ar ddigwyddiadau hanesyddol yng Nghymru a'r byd yn ystod y cyfnod rhwng yr 1960au a'r 1990au. Does dim dwywaith nad oes ynddi ddigonedd o faterion llosg i'w trafod ac mae'r teitl arwyddocaol yn rhoi cyfleoedd i wyntyllu ac athronyddu am yr hyn yw dyn."

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau, bod hi'n braf iawn medru llongyfarch awduron, darlunwyr a chyhoeddwyr ar safon ac amrywiaeth y llyfrau sydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer plant a phobl ifanc.

"Roeddem yn hynod falch o gael ystod mor deilwng ar y rhestr fer.

"Gobeithiwn y bydd y llyfrau yma yn dod â phleser mawr i blant, pobl ifanc ac oedolion ar draws Cymru gyfan."

Noddir y gwobrau gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a Chymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol