Corff dyn 41 oed mewn camlas

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl i gorff dyn 41 oed gael ei ddarganfod mewn camlas.

Daethpwyd o hyd iddo ym mhentref Tonna ger Castell-nedd am 10.24am ddydd Sadwrn.

Roedd yn dod o Bort Talbot ac nid yw'r heddlu yn trin y farwolaeth fel un amheus.