Caergrawnt 0-0 Casnewydd

Cyhoeddwyd

Mae Casnewydd yn parhau yn bedwerydd yn Uwch Gynghrair Blue Square ar ôl gêm ddi-sgôr oddi-cartref yng Nghaergrawnt.

Mi fydd y canlyniad yn cael ei weld fel dau bwynt a gollwyd yn hytrach na phwynt a enillwyd.

Prin iawn oedd y cyfleon, ond yr agosaf at gôl oedd ergyd Scott Donnolly a drawodd trawst Caergrawnt.

Gyda phum gêm o'r tymor arferol nawr yn weddill, prinhau y mae gobaith tîm Jason Edinburgh o gael dyrchafiad yn awtomatig.

Mae Mansfield nawr 7 pwynt ar y blaen i Wrecsam, ac wyth o flaen Casnewydd. Er mai Kidderminster sydd ar frig y tabl maen nhw wedi chwarae dwy gêm yn fwy nag eraill o'u cwmpas.