Frech goch: 1,200 o gleifion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRhieni yn ciwio y tu allan i glinig yn Ysbyty Treforys fore Sadwrn

Mae tua 1,200 o gleifion wedi cael eu brechu mewn clinigau ychwanegol yn y de ddydd Sadwrn mewn ymateb i'r cynnydd pellach yn nifer y bobl sydd â'r frech goch yn yr ardal.

Roedd y clinigau yn Ysbytai Treforys a Singleton yn Abertawe, Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, ac oherwydd y galw oedd yn 50% yn fwy na'r disgwyl fe fydd clinigau ychwanegol ddydd Sadwrn nesaf yn ogystal.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyfaddef i BBC Cymru nad yw'r epidemig gwaetha' ers ugain mlynedd dan reolaeth ac y bydd hi'n wythnosau cyn i'r sefyllfa wella'.

Maen nhw'n parhau i annog rhieni a gofalwyr i sicrhau bod plant yn derbyn y brechiad MMR.

Yn ôl yr ystadegau diweddara' mae 588 nawr wedi eu heintio ers mis Tachwedd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Cyn Dydd Sadwrn, roedd 586 o bobl wedi cael y brechiad MMR yn yr ardal dros yr wythnos diwethaf yn ychwanegol at y rhai sydd i fod i'w dderbyn yn fabi.

ffynhonnell y llun, Science photo library
disgrifiad o’r llunGronynau firws y frech goch

Doedd 'na ddim angen apwyntiad ar gyfer y sesiynau ddydd Sadwrn a gafodd eu cynnal rhwng 10am a 4pm.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio bod 'na risg i'r plant sydd heb gael eu brechu ddod i gysylltiad â phobl sydd eisoes wedi eu heintio yn cynyddu'n ddyddiol ac mae pobl sydd heb eu brechu yn debygol iawn o gael yr haint.

Dau frechiad

Dywed y corff mai mater o amser yw hi, felly, cyn bod plentyn yn cael cymhlethdodau difrifol a pharhaol fel problemau gyda'r llygaid, byddardod, niwed i'r ymennydd, neu yn marw.

Mae achosion ar draws Cymru ond mae'r rhan fwyf o achosion yn ardal Abertawe Bro Morgannwg, Powys a Hywel Dda.

ffynhonnell y llun, SPL
disgrifiad o’r llunMae'r clinigau ychwanegol yn cael eu cynnal i sicrhau bod cynifer o blant â phosib yn cael eu brechu

Dywedodd Dr Marion Lyons, cyfarwyddwr diogelu iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae'n braf gweld mwy o rieni yn ymddiried yn y brechiad a byddaf yn annog mwy i'w dilyn.

"Mae'r brechiad MMR yn cael ei argymell gan Sefydliad Iechyd y Byd, Adran Iechyd Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y dull mwyaf effeithiol a diogel o ddiogelu plant rhag y frech goch.

"Mae'r nifer brawychus o achosion o'r frech goch, a'i ymlediad yng Nghymru yn dangos pa mor bwysig yw hi fod rhieni yn sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol