Athro o Aberteifi yn cyfaddef ymosodiadau rhywiol ar bum dynes

Cyhoeddwyd

Mae athro o Aberteifi wedi cyfaddef ymosod yn rhywiol ar bum dynes.

Mae Edward Anthony Jones, 33 oed, yn cyfaddef ei fod wedi ymosod arnyn nhw rhwng 2009 a 2012.

Ond yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener gwadodd Jones fod ganddo 42 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant.

Fe gafodd Jones, sy'n hanu o ardal Maesglas y dref, ei ryddhau ar fechnïaeth, ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu cyn diwedd y mis.