Cyfanswm o 42 mlynedd o garchar i werthwyr cyffuriau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SW Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Joe Kerwin, Shaun Kerwin, Jamie Byrne, Lee Ackers, Nicholas Cunningham, Kyle Ashton, Daniel Brookes, Rachel Wilkinson, CHristopher Jordan a Kevin Baron McAdnrews eu dedfrydu ddydd Gwener

Fe gafodd 10 o bobl eu carcharu am gyfanswm o 42 o flynyddoedd am droseddau'n ymwneud â chyffuriau wedi cyrch chwe mis gan yr heddlu yn ardal Abertawe.

Dechreuodd Operation Bastion ym mis Chwefror 2012 gan bara tan fis Awst yr un flwyddyn.

Ar ddiwedd y cyrch fe gafodd 11 o bobl eu harestio mewn sawl rhan o Brydain gan gynnwys Canolbarth Lloegr a Glannau Mersi.

Cafodd 10 ohonyn nhw eu cyhuddo, ac fe gawson nhw'u dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

Amcangyfrif yr heddlu yw bod y grŵp wedi bod yn gyfrifol am gyflenwi 2.66kg o heroin ar strydoedd De Cymru dros gyfnod o 19 wythnos, gyda gwerth y cyffuriau ar y stryd oddeutu £266,000.

Yn ystod cyrchoedd yr heddlu fe ddaethon nhw o hyd i symiau sylweddol o arian, cyffuriau a thystiolaeth am faint gweithredoedd y grŵp.

'Cynllwyn mawr'

Y Ditectif Arolygydd Jason Davies oedd yn arwain Operation Bastion.

"Mae arestio a dedfrydu'r grŵp troseddol yma yn dangos y bydd Heddlu De Cymru yn gweithredu i'r eithaf i erlyn y rhai sy'n dod â chyffuriau i'n cymunedau," meddai.

"Pan ddeffrodd y gwerthwyr yma ar fore Gorffennaf 6, 2012, doedden nhw ddim yn disgwyl plismyn o Abertawe yn eu cartrefi - roedden nhw'n meddwl na fyddai modd eu cyffwrdd wrth iddyn nhw reoli'r busnes o Lannau Mersi."

Ychwanegodd Iwan Jenkins - Erlynydd Ardal gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Roedd y difinyddion yma yn rhan o gynllwyn troseddol mawr oedd yn ceisio elwa trwy ddod â diflastod i gymunedau lleol wrth gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon.

"Rwy'n gobeithio y bydd y dedfrydau yma yn anfon neges glir i unrhyw un sy'n rhan o weithgaredd o'r fath y bydd yr asiantaethau yn gweithio'n ddiflino i'w dal a'u herlyn.

"Roedd hwn yn gyfres o achosion cymhleth iawn yn ymwneud â nifer o ddifinyddion mewn sawl ardal.

"Bu Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cydweithio gyda Heddlu De Cymru o ddechrau'r ymchwiliad er mwyn sicrhau ein bod yn adeiladu achos cadarn yn y modd mwyaf effeithiol.

"Mae'r dedfrydau yma yn dyst i'r gwaith caled gan bawb fu'n rhan o'r ymgyrch."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol