Osborne 'ddim yn ymwybodol' o wall parcio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Roedd Mr Osborne wedi cyfarfod â rhieni mewn meithrinfa yng Nghaerdydd cyn y digwyddiad

Mae'r BBC ar ddeall nad oedd y Canghellor George Osborne yn ymwybodol fod car yr oedd yn teithio ynddo wedi parcio mewn man parcio i'r anabl mewn gorsaf ger traffordd yng Nghymru.

Cyhoeddodd papur newydd y Daily Mirror lun o'r canghellor yn mynd i mewn i gar Landrover oedd wedi ei barcio yng ngwasanaethau Magwyr ar yr M4 ger Casnewydd.

Ond dywedodd y Trysorlys fod Mr Osborne wedi cael ei ollwng ar y safle er mwyn prynu cinio.

Ychwanegodd y llefarydd nad oedd y car wedi cael ei yrru gan Mr Osborne o gwbl.

Deellir bod hyn wedi digwydd ddydd Mercher wrth i'r canghellor ddychwelyd o fod yn siarad mewn meithrinfa yng Nghaerdydd.

Dywedodd y ffynhonnell yn y Trysorlys bod y canghellor wedi mynd i mewn i'r car a gadael yr orsaf heb sylweddoli ei fod wedi ei barcio mewn man oedd wedi ei glustnodi ar gyfer pobl anabl, ac nad oedd yn esgusodi penderfyniad parcio'r gyrrwr.

Mae'r Mirror yn honni bod llygad-dyst wedi dweud wrthyn nhw: "Doeddwn i'n methu credu pan welais i'r gyrrwr yn mynd i'r man parcio anabl.

"Doedd hi ddim yn ymddangos eu bod ar frys i symud chwaith. Doedd y maes parcio ddim yn llawn, ac roedd digon o leoedd gwag cyffredin eraill ar gael."