Llys: Cyn-weithiwr banc ym Mwllheli yn osgoi carchar

  • Cyhoeddwyd

Ar ôl dwyn bron i £29,000 mae cyn-weithiwr banc o Bwllheli wedi ei ddedfrydu i flwyddyn o garchar wedi ei ohirio am 21 mis.

Roedd Dewi Williams, 35 oed, o Bwllheli, Gwynedd wedi gweithio i HSBC am 13 blwyddyn ond fe wnaeth ddwyn yr arian o gyfrifon pedwar o bobl oedrannus a'r peiriant twll yn y wal i ariannu ei broblem gamblo.

Bydd yn rhaid i Williams hefyd dalu £340 mewn costau a chyflawni 300 awr o waith di-dâl a gweithredu i ddod i'r afael â'i broblemau ariannol a'i broblem gamblo.

Cyfaddefodd Williams i droseddau dwyn a thwyll yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Iau.

Dechrau gamblo

Dywedodd Huw Edwards ar ran yr amddiffynnydd fod Williams wedi dechrau gamblo pan oedd yn fyfyriwr prifysgol.

Ychwanegodd fod Williams wedi mynd yn gaeth i gamblo ar ôl iddo gael swydd ac fe fu'n rhaid iddo ddechrau benthyg arian.

Clywodd y llys fod Williams wedi ymuno â Gamblwyr Anhysbys erbyn hyn.

Ychwanegodd Mr Edwards: "Mae e wedi talu'r holl arian a gymrodd oherwydd ei anonestrwydd yn ôl gan gyfrannu ei arian pensiwn a thalu'r gweddill drwy help ei deulu sydd yma i'w gefnogi."

Clywodd y llys fod Williams wedi treulio ei ddyddiau yn teithio o gwmpas Gogledd Cymru ar fysiau wedi iddo golli ei swydd tra bod ei deulu yn meddwl ei fod yn dal yn gweithio yng nghangen Pwllheli HSBC.

Dywedodd y Cofiadur, Peter Rouch QC fod Williams wedi "gwastraffu" arian drwy gamblo ac i ryw raddau roedd wedi bod yn gyfrwys i dargedu ei ddioddefwyr i geisio sicrhau na fyddai ei droseddau yn gweld golau dydd.