Rhyddhau balŵns ar ben-blwydd April Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y balŵns eu rhyddhau ar stad Bryn y Gog, Machynlleth.

Mae teulu April Jones wedi nodi ei phen-blwydd ddydd Iau drwy ryddhau balŵns ar stad Bryn y Gog, Machynlleth.

Ychydig dros chwe mis ar ôl ei diflaniad, fe fyddai April wedi bod yn chwech oed.

Dywedodd y cynghorydd tref a sir Michael Williams fod y teulu am weld pobl yno "i ddangos cefnogaeth".

"Roedd April wastad yn llawn bywyd ac yn hapus, yn chwarae gyda'i ffrindiau ac yn seiclo o gwmpas yr ystad," meddai.

"Mae 'na deimlad bod angen dathlu ei phen-blwydd.

"Mae 'na gefnogaeth gryf i'r teulu".

Tirwedd anodd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn archwilio ardaloedd penodol ym mis Ebrill, gyda'r nod o gwblhau pob un o'r archwiliadau hynny erbyn diwedd y mis.

Ers dechrau mis Hydref mae timau arbenigol wedi bod yn cydweithio gyda lluoedd eraill o'r DU i archwilio'r ardal o gwmpas Machynlleth wrth geisio dod o hyd i'r ferch bump oed.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Diflannodd April Jones ar 1 Hydref 2012

Mae nifer o adnoddau wedi'u defnyddio, gan gynnwys unedau tanddwr yr heddlu, swyddogion sy'n arbenigo mewn archwilio mannau cyfyng, timau achub trefol, gwylwyr y glannau a thimau achub mynydd, ynghyd â chŵn arbenigol.

Yn wythnosol mae 17 o dimau achub wedi bod yn rhan o'r gwaith o archwilio ardal 60 cilometr sgwâr, sy'n cynnwys 300 ardal benodol.

Yn ôl yr heddlu, mae rhan helaeth o'r ardal wedi bod yn anodd eu harchwilio oherwydd natur y tirwedd gyda chymaint o fynydd-dir, ceunentydd, rhaeadrau a nentydd.

Gohirio achos

Cafodd achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o gipio a llofruddio April Jones ei ohirio ym mis Chwefror.

Roedd disgwyl i'r achos yn erbyn Mark Bridger, 47 oed, gychwyn yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Chwefror 25.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae Mark Bridger yn gwadu cipio a llofruddio April Jones

Ond fe ohiriodd y Barnwr Mr Ustus Griffith-Williams yr achos ar gais yr amddiffyniad.

Mae Mr Bridger yn gwadu'r cyhuddiad o gipio a llofruddio'r ferch o Fachynlleth.

Mae e hefyd yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder wedi diflaniad April ym mis Hydref y llynedd.

Fe fydd yr achos yn cychwyn ar Ebrill 29.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol