SSE: Dirwy o £10.5m am gam-werthu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd SSE ei fod yn "edifarhau yn fawr" am y cam-werthu

Mae un o brif gwmnïau ynni Prydain wedi cael dirwy o £10.5m am gam-werthu nwy a thrydan.

Y ddirwy i gwmni SSE, sydd yn berchen Swalec ac a arferai gael ei adnabod fel Scottish & Southern Energy, oedd y mwyaf erioed i gwmni ynni ym Mhrydain.

Mae'r cwmni wedi ymddiheuro, a phwysleisio y bydd unrhyw un a oedd ar eu colled yn ariannol, yn cael iawndal.

Mewn datganiad, dywedodd Ofgem bod SSE yn euog o fethiannau rheoli sydd wedi arwain at gam-werthu "estynedig a helaeth".

Dywedodd SSE ei fod yn "edifarhau yn fawr" am y cam-werthu, ac ymddiheurodd i'w gwsmeriaid.

Cam-werthwyd dros y ffôn, yn y siop ac ar garreg y drws, meddai Ofgem.

'Camarweiniol'

Dywedodd Ofgem bod rhai cwsmeriaid y cysylltwyd â hwy gan SSE wedi cael gwybodaeth anghywir a chamarweiniol ar daliadau, a chymariaethau camarweiniol rhwng taliadau a chostau SSE a chyflenwyr eraill.

Mae'r Canghellor George Osborne wedi disgrifio'r ddirwy o £10.5m fel "adlewyrchiad damniol" o arferion busnes SSE a dywedodd y bydd newidiadau i'r gyfraith yn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn y dyfodol yn derbyn arian o ddirwyon yn uniongyrchol.

Yn y cyfamser, mae SSE wedi creu cronfa £5m fel y gall cwsmeriaid dderbyn iawndal am y cam-werthu.

Dywedodd y cwmni, a wnaeth elw o £1.3bn y llynedd, wrth y BBC, ei fod wedi anfon bron miliwn o lythyron ynghylch y cam-werthu ers dechrau'r llynedd, ac wedi talu £400,000 hyd yn hyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol