Cwest yn clywed bod dyn 18 oed wedi marw yn dilyn un dwrn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDisgynnodd Jonathan Hiles o ben llwyfan gan daro'i ben ar lawr

Bu farw dyn yn ei arddegau o Gaerdydd pan gafodd ei ddyrnu mewn clwb nos ar noson gyntaf ei wyliau yng ngwlad Groeg, clywodd cwest.

Roedd Jonathan Hiles yn dawnsio gyda ffrindiau ar ynys Zante pan gafodd ei daro yn ei wyneb.

Disgynodd o ben llwyfan gan daro ei ben ar y llawr dawnsio. Bu farw'n ddiweddarach mewn ysbyty yn Athen.

Yn 2011, fe gafwyd Andrew Symeou, 25 oed o Lundain, yn ddieuog o ddynladdiad mewn perthynas â'r digwyddiad.

Roedd Mr Symeou yn y cwest yng Nghaerdydd ddydd Mercher ynghyd â theulu a chyfeillion Mr Hiles.

Roedd Mr Hiles wedi teithio i ddinas Laganas gyda chriw o ffrindiau i ddathlu ei ben-blwydd yn 19 oed oedd ar fin digwydd.

Clywodd y cwest bod y grŵp wedi bod mewn clwb o'r enw Rescue pan fu anghydfod. Roedden nhw wedi bod yn dawnsio ar lwyfan pan wnaeth rhywun arall wneud dŵr drostyn nhw.

Pan aeth Mr Hiles i herio'r dyn, honnwyd i'r dyn ei ddyrnu yn ei wyneb gan achosi iddo ddisgyn o'r llwyfan a tharo'i ben.

Fe'i cludwyd i'r ysbyty yn Athen, ond bu farw ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yng Ngorffennaf 2007.

disgrifiad o’r llunCafwyd Andrew Symeou, 25, yn ddieuog o ddynladdiad Mr Hiles

Dywedodd tad Mr Hiles, Denzil Hiles, wrth y cwest: "Jon oedd fy mab ond hefyd fy nghyfaill.

"Daeth ei fywyd i ben yn drasig tra'r oedd ar wyliau gyda ffrindiau yn Zante.

"Roeddwn i gyda Jon yn gafael yn ei law pan ddangosodd y monitor ei fod wedi marw."

Ychwanegodd nad oedd ei fab yn ddyn treisgar.

"Ei brif ddiddordeb oedd hoci iâ a hoci sglefrio, ond doedd Jon ddim yn ymladdwr."

Dywedodd patholegydd y Swyddfa Gartref Andrew Davidson bod Mr Hiles ddim o dan ddylanwad alcohol na chyffuriau a'i fod wedi marw o anaf i'w ben.

Dywedodd: "Fe welais dystiolaeth o ergyd i gefn ei ben. Roedd tystiolaeth hefyd o doriadau i'w benglo yn dechrau o ganol ei ben."

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol