Osborne yn cefnogi cynllun yr M4

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywed George Osborne fod yna "achos cryf" dros ffordd newydd

Mae'r ffordd newydd arfaethedig i liniaru traffig ar yr M4 yn ne Cymru yn un o'r cynlluniau ffyrdd pwysicaf yn y DU yn ôl y Canghellor George Osborne.

Ond dywedodd Mr Osborne nad Llywodraeth y DU oedd yn gyfrifol am yr awgrym y dylai modurwyr dalu toll am yrru ar y draffordd ger Casnewydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthwynebu'n chwyrn unrhyw awgrym y dylid cyflwyno tollau.

Dywedodd Mr Osborne fod yna "achos cryf" dros gael ffordd newydd, a'i fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y cynllun.

'Cam-adrodd'

Datgelwyd cynlluniau i liniaru traffig ar y draffordd yn y de-ddwyrain trwy agor ffordd newydd nôl yn 2004.

Ond rhoddodd Llywodraeth Cymru'r cynllun o'r neilltu yn 2009 pan gododd yr amcan bris i £1 biliwn.

Mae llywodraethau'r DU a Chymru wedi bod yn trafod dulliau o gyllido gwelliannau i'r M4.

Deallir bod yna gytundeb mewn egwyddor, ond nad yw'r telerau ariannol wedi eu cwblhau.

Yn ystod ymweliad â Chaerdydd, dywedodd Mr Osborne mai'r tro cyntaf y clywodd yr awgrym y byddai tollau ar y darn newydd o draffordd oedd pan gafodd ei 'gam-adrodd' mewn papurau newydd ddydd Mawrth.

"Rwy'n gobeithio y caiff y ffordd ei hadeiladu, ac rwy'n meddwl bod yna achos cryf iawn," meddai.

"Rwy'n credu bod hwn yn un o'r cynlluniau ffyrdd pwysicaf yn y DU. Rwy'n credu y byddai yna fudd enfawr i dde Cymru.

"Ry' ni'n gweithio gyda Llywodraeth y Cynulliad. Dydw i ddim yn gwybod o ble daeth y syniad yma o dollffordd.

"Mae e wedi cael ei gam-adrodd yn y papurau. Dydy e'n sicr ddim yn unrhyw beth rydw i wedi ei ystyried, felly roeddwn i'n darllen amdano yn y wasg, ac yn methu gweithio allan o ble y daeth e.

"Ond rydw i'n glir y gallwn ni weithio gyda Llywodraeth y Cynulliad i gael y cyllid ar gyfer y ffordd hon a'i gwella.

"Ac wrth gwrs mae'n fater i Lywodraeth y Cynulliad a ydyn nhw am wneud unrhyw dollau, ond yn sicr dydy e ddim yn rhywbeth rydw i'n gofyn amdano."

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddai toll yn "annheg" ac "anymarferol".

Straeon perthnasol