Da byw: Llacio rheolau am saith niwrnod

Cyhoeddwyd

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Alun Davies, wedi cyhoeddi y bydd rheolau claddu da byw mewn mannau arbennig yn cael eu llacio am gyfnod o saith niwrnod.

Y drefn arferol o dan reolau Ewrop oedd bod ffermwyr yn trefnu bod rhywun yn dod i gasglu'r cyrff.

O hanner nos ymlaen bydd hawl gan ffermwyr i gladdu defaid, ŵyn a lloi ar eu tir eu hunain os yw'r amgylchiadau'n anffafriol, hynny yw os nad yw casglwyr yn gallu cyrraedd y fferm.

Bydd hyn yn dod i rym yn yr ardaloedd canlynol, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed.