Cyhoeddi enw dyn fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r dyn 29 oed fu farw oherwydd damwain adeiladu yn Llanrug ger Caernarfon am 4pm ddydd Llun.

Y dyn oedd Eilir Hedd Morgan o Ffestiniog ac mae'r teulu wedi gofyn am breifatrwydd wrth alaru.

Dywedodd yr heddlu fod y crwner wedi cael gwybod.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gweithgor Iechyd a Diogelwch: "Rydym yn ymchwilio i ddamwain yn ymwneud â jac codi baw ger fferm."

Cafodd archwiliad post mortem ei gynnal ddydd Mawrth.