Ceffylau yn marw ger Glyn Ebwy yn y tywydd gaeafol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pryder am ferlynod mynydd ym Mlaenau Gwent

Mae milfeddyg a swyddogion Cyngor Blaenau Gwent yn cadw llygad ar geffylau a merlod sydd wedi eu gadael ar dir comin yn y De ar o i nifer ohonyn nhw lwgu i farwolaeth.

Mae dros 100 o geffylau yn diodde o ddiffyg bwyd a'r oerfel ar Gomin Manmoel ger Glyn Ebwy.

Mae milfeddyg elusen anifeiliad yr RSPCA a chyngor Blaenau Gwent yn cadw golwg wythnosol ar y ceffylau.

Mae elusen geffylau Bransby yn Sir Henffordd hefyd yn helpu gyda'r gwaith. Dywedodd Phillip York o'r elusen ei fod yn poeni'n fawr am y sefyllfa gan bod pob un o'r cesig yn feichiog.

Ond dywedodd nad oedd hi'n bosib i'r ganolfan edrych ar ol pob ceffyl.

"Yn anffodus, mae'r sefyllfa yn eithaf difrifol i ferlynod mynydd oherwydd bod y tywydd gaeafol yn parhau"

Daeth y sefyllfa i sylw'r awdurdodau yn gynharach yn y mis ar ôl i saith ceffyl farw. Roedd nifer o ferlynod eraill yn ei chael hi'n anodd sefyll ar eu traed.

Dywedodd llefarydd ar ran yr RSPCA eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw golwg yn rheolaidd ar y ceffylau.

"Dyw hi ddim yn glir pwy yw perchnogion y ceffylau, ond rydym yn ymchwilio"

Mae cyfuniad o dywydd gwael y llynedd a'r gaeaf caled eleni wedi ei gwneud hi'n anodd i'r ceffylau ddod o hyd i fwyd a dyw glaswellt y gwanwyn ddim wedi dechrau tyfu eto.

Mae elusennau anifeiliaid yn ceisio gofalu am yr anifeiliad ac mae nh wedi cael cannoedd o bunnoedd o roddion gan bobl leol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol