'Troi ymwelwyr yn bererinion'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Hen ysgol iau oedd y ganolfan

Fwy na 800 o flynyddoedd wedi i gadeirlan ddod yn gyrchfan pererinion mae canolfan arbennig wedi agor.

Nod Tŷ'r Pererin, sydd wedi ei leoli mewn hen ysgol iau, yw cyflwyno gwybodaeth am Gadeirlan Tyddewi wrth drefnu gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant.

Yn ddiweddar, mae mwy o ddiddordeb wedi bod yn sgil adfer bedd Dewi Sant ac mae'r deon, y Tra Pharchedig Jonathan Lean, wedi cael cyfarwyddyd i "droi ymwelwyr yn bererinion".

Dywedodd y Swyddog Pererindod, Janet Ingram: "Mae pererindod yn fwy poblogaidd ac mae ymateb ysgolion hyd yn hyn wedi bod yn addawol."

Roedd y gweithgareddau, meddai, yn cynnwys adrodd straeon Beiblaidd, dysgu am y ffydd Gristnogol a dilyn camau'r pererinion.

'Myfyrio'

"Rydyn ni'n cerdded o Gapel y Santes Non drwy'r ddinas hyd at Dŷ'r Pererin wrth glywed hanes Dewi ac yna draw i'r gadeirlan, at gysegrfan Dewi.

"Mae'r plant a'r oedolion yn stopio bob hyn a hyn wrth fyfyrio am y traddodiad ac am y newid yn eu bywyd, er enghraifft wrth fynd o'r ysgol fach i'r ysgol fawr.

"Y nod yw bod y plant yn adrodd eu stori eu hunain am yr hyn sy'n digwydd yn yr ysgol neu hyd yn oed eu hatgofion eu hunain.

Encilio

"Dylai cerdded yn y lle hwn fod yn hwb ac yn ysbrydoliaeth. Mae'r llonyddwch yn drawiadol."

Bydd y ganolfan ar gael i rai sydd am encilio a chyn bo hir bydd diaconiaid sydd ar fin dod yn offeiriaid yn aros yno.

Dywedodd y Canon Dorrien Davies: "Rydym yn gobeithio y bydd y plant yn sylweddoli bod hwn yn lle arbennig ac yn dod yn ôl.

"Nid adeilad hanesyddol mo hwn ond cymuned Gristnogol ers dyddiau Dewi a chyn hynny.

"Mae 'na gadwyn ddidor o weddi ... nid sumbol o'r gorffennol yn unig ond yn sail i'r presennol ac yn ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol."

Straeon perthnasol