Damwain: Pump yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth am fod pump yn yr ysbyty ar ôl damwain ffordd.

Aed â'r pump i Ysbyty Gwynedd, Bangor, cyn i un gael ei drosglwyddo i Ysbyty Stoke oherwydd anafiadau difrifol.

Roedd y ddamwain y tu allan i Safle Carafanau Penrhos, Ynys Môn, am 1.20pm ddydd Iau a'r gwrthdrawiad rhwng Skoda arian a Citroen Zara Picasso coch.

Dylai unrhyw dystion ffonio 101, cysylltu â'r Cwnstabl 349 Jones a dyfynnu'r rhif digwyddiad P047292.