Dringwr wedi marw ar fynydd

Cyhoeddwyd

Bu farw dringwr ddydd Gwener yn Eryri ar ôl cwympo 100 troedfedd oddi ar y Glyder Fawr.

Pan gwympodd roedd ar uchder o 2,500 o droedfeddi uwchben Dyffryn Ogwen.

Aed ag ef i Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn hofrennydd Sea King o'r Fali ond roedd wedi marw cyn cyrraedd.

Wedyn hedfanodd yr hofrennydd i Garnedd Dafydd ac achub dau o gerddwyr oedd wedi mynd i drafferthion yn yr eira.

Rhybuddiodd Tim Achub Dyffyn Ogwen fod y sefyllfa i ddringwyr yn "beryglus iawn".

Straeon perthnasol