Prif ffyrdd Cymru ar agor ar gyfer Y Pasg wedi'r eira trwm

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Denbighshire Council
Disgrifiad o’r llun, Mae cynghorau wedi bod yn gweithio'n galed i glirio'r eira o'r prif ffyrdd

Wedi'r eira trwm yr wythnos diwethaf mae holl brif ffyrdd y gogledd ar agor ar gyfer Gwyliau'r Pasg.

Y penwythnos diwethaf roedd 'na drafferthion teithio gyda'r eira yn achosi problemau difrifol yn y gogledd a rhannau o'r canolbarth.

Yn ôl arbenigwyr dyma'r mis Mawrth oera' yng Nghymru ers 1962.

Fe fu nifer o ffyrdd ar gau yn ystod yr wythnos.

Ond mae'r cynghorau wedi clirio'r holl brif ffyrdd.

Mae 'na rybudd o hyd bod y ffyrdd llai, a ffyrdd gwledig yn y gogledd a'r canolbarth yn dal heb eu clirio.

Dywedodd Traffig Cymru bod y B4355 yn Nolfor Powys wedi cau oherwydd eira rhwng yr A483 a Stryd y Gorllewin ac mae'r B4391 yn Y Bala ar gau i'r ddau gyfieriad oherwydd eira rhwng y B4403 a Llangynog.

Clirio'r cledrau

Mae Bwlch Llanberis a Bwlch Yr Oernant bellach wedi agor gyda gyrwyr yn cael eu rhybuddio i fod yn ofalus.

Fe wnaeth Rheilffordd Llangollen ail agor ddydd Gwener gyda threnau yn mynd i Garrog.

Bu gwirfoddolwyr yn clirio'r eira a choed oddi ar y cledrau.

Ond mae Rheilffordd Yr Wyddfa yn dweud na fydd y gwasanaeth ar gael cyn o leia' ddydd Mawrth er gwaetha ymdrechion i glirio lluwchfeydd o hyd at 9 medr.

Mae disgwyl i'r tymheredd barhau yn isel ar hyd Cymru dros y penwythnos, ond fe fydd hi'n noson sych gydag ambell gawod aeafol ysgafn.