Comisiwn a chynhadledd i gryfhau'r iaith ymhlith blaenoriaethau’r llywodraeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r iaith yn Sir Gaerfyrddin wedi mynd yn iaith leiafrifol yno yn ôl Cyfrifiad 2011

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu blaenoriaethau ar gyfer yr iaith Gymraeg dros y flwyddyn nesa'.

Ymdrech ydi'r cynllun i geisio ymateb i ganlyniadau cyfrifiad 2011 ac yn esbonio beth fydd camau nesa'r llywodraeth.

Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys cynnal "cynhadledd fawr" i holi barn pobl ar ddyfodol yr iaith.

Bydd 'na gynllun hefyd i greu comisiwn i geisio cryfhau'r iaith yn benodol yn sir Gaerfyrddin.

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn nodi bod y Gymraeg yn iaith leiafrifol yn Sir Gaerfyrddin, 43.9% o'r boblogaeth dros dair oed oedd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Yn y sir yn 2001 roedd 50.3% a 54.9% yn 1991.

Dywed cyflwyniad y cynllun bod y "canlyniadau'n siomedig i'r rheini, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, sydd am weld yr iaith yn ffynnu, roedd rhai arwyddion calonogol".

'Blwyddyn arwyddocaol'

Disgrifiad, Elin Gwilym yn holi'r ymgynghorydd iaith Cefin Campbell

"Mae'n glir bod dyfodol yr iaith yn nwylo ein pobl ifanc, ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymateb yn bositif i'r canlyniadau drwy barhau i weithredu ein Strategaeth."

Fe fydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn ôl y llywodraeth yn ystod haf 2013.

"Daw'r cynllun gweithredu hwn ar ddiwedd blwyddyn arwyddocaol yn hanes y Gymraeg, a gynhwysai gyhoeddi canlyniadau Cyfrifiad 2011," meddai Leighton Andrews, y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am yr iaith Gymraeg.

"Rydym yn ymateb i'r canlyniadau hynny mewn ffordd adeiladol trwy barhau â'n Strategaeth. Y Cynllun Gweithredu yw'r cam nesaf i wireddu amcanion y strategaeth - sy'n cynnwys gweithredu ym mhob maes, o addysg i grantiau, o ddeddfwriaeth i ymchwil.

"Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu dyfodol y Gymraeg. Fodd bynnag, er mwyn i'n cynigion weithio, rhaid i bawb ysgwyddo'r cyfrifoldeb amdanynt a manteisio ar bob cyfle i ddefnyddio'r iaith. Mae'n iaith unigryw sy'n eiddo i bawb ac mae gan bob un ohonom ran bwysig i'w chwarae i'w chynnal."

Bydd y cynllun yn cychwyn ar Ebrill 1 2013 tan Fawrth 31 2014.

Straeon perthnasol