Ymosodiad: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i benglog dyn 36 oed gael ei dorri oherwydd ymosodiad yn Abertawe.

Roedd yr ymosodiad yn Wind Street ar Fawrth 16 a chafodd y dyn ei daro ddwywaith yn ei wyneb cyn cwympo a tharo ei ben.

Aed â'r dyn i Ysbyty Treforys, Abertawe.

Roedd yr ymosodwr yn 5 troedfedd 5 modfedd o daldra â gwallt wedi ei eillio.

Roedd yn gwisgo top porffor ac roedd tatŵ ar siâp diemwnt ar ei benelin.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.