Cynllun parcio'n 'hwb i fusnesau'

Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr ardal Rhuthun yn gobeithio y bydd ymestyn cynllun parcio rhatach yn y dref yn hwb i fusnesau ac i ymwelwyr.

Bydd y cynllun iyn parhau am flwyddyn arall hyd at ddiwedd Mawrth 2014.

Roedd disgwyl i'r cynllun peilot ddod i ben ddiwedd mis Mawrth eleni.

Y llynedd fe dderbyniodd pob Grŵp Aelodau Lleol gyllid o £50,000 i'w fuddsoddi ar brosiectau fyddai o fudd i'r gymuned.

Penderfynodd y cynghorwyr sy'n rhan o grŵp ardal Rhuthun ddefnyddio rhan o'r arian i helpu pobl i barcio yng nghanol y dref.

Ers sefydlu 'r cynllun, mae rhagor o bobl wedi eu denu i'r dref. Gan nad yw'n costio cymaint â'r amcan gwreiddiol y mae'r cynllun yn cael ei ymestyn.

"Roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig parhau gyda'r prisiau is er mwyn denu mwy o ymwelwyr a thrigolion i ganol y dref i siopa," meddai'r grŵp.

"Mae 'na gyfoeth o siopau bach yn y dref sy'n cynnig cynnyrch o safon ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud pob ymdrech yn yr hinsawdd yma i gefnogi busnesau lleol ac i fod yn fwy cystadleuol.

"Mae busnesau lleol wedi galw am daliadau parcio is ac mae'n bwysig ein bod yn chware'n rhan i adfywio'r dref.

"Drwy ymestyn y taliadau isel am flwyddyn, rydym yn gobeithio y bydd busnesau ar eu hennill."

Straeon perthnasol