Corff dyn heb ei adnabod

  • Cyhoeddwyd

Mae cwest yn Rhuthun wedi clywed nad yw corff dyn gafodd ei ddarganfod yn Eryri ddwy flynedd yn ôl wedi cael ei adnabod.

Cofnododd y crwner John Gittins reithfarn agored.

Dywedodd Swyddog y Crwner Karen Bartley fod yr awdurdodau wedi chwilio cofnodion y fyddin, deintyddol a manylion olion bysedd a DNA.

Clywodd y cwest fod caiacwyr wedi dod o hyd i'r dyn canol oed ar lan yr afon yng Nghapel Curig ar Fai 23, 2011.

Nid oedd dillad am ran isaf ei gorff.

Dywedodd Ms Bartley mai'r gred oedd iddo aros mewn safle gwersylla yn y cyffiniau ac er bod rhai wedi ei weld nid oedd neb yn ei adnabod.

Nid oedd cofnod iddo droseddu ac nid oedd ei fanylion wedi eu cofrestru ar gofnodion Bureau Pobl Ar Goll.

Dywedodd y patholegydd Dr Mark Lord nad oedd olion cyffuriau nac alcohol yn ei gorff.

Achos ei farwolaeth, meddai, oedd hypothermia.