Trafod sefydlu canolfan syrffio 'arloesol' yn Nolgarrog

  • Cyhoeddwyd
Prosiect Surf SnowdoniaFfynhonnell y llun, Weber Shandwick
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr atyniad yn gallu creu tonnau artiffisial fydd yn chwe troedfedd o uchder

Bydd trigolion yn Nyffryn Conwy yn cael gwybod mwy ddydd Mercher ynglŷn â chynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i ailddatblygu safle hen waith alwminiwm yn Nolgarrog.

Petai prosiect cwmni Conwy Adventure Leisure yn cael ei gymeradwyo, yna byddai canolfan syrffio synthetig - yr unig un o'i bath yn Ewrop - yn cael ei sefydlu yn y pentre', gan roi hwb economaidd sylweddol i'r ardal.

Mae'r cwmni yn bwriadu galw'r fenter yn 'Surf Snowdonia'.

Fe brynodd y cwmni'r safle yn 2012 gyda'r bwriad yn wreiddiol o adeiladu tai ar y tir. Ond erbyn hyn maent yn credu y byddai atyniad i ymwelwyr yn well i economi'r ardal.

Collodd 170 o bobl eu swyddi yn 2008 pan gaeodd y safle alwminiwm.

Yn ôl Andy Ainscough, un o gyfarwyddwyr Conwy Adventure Leisure, bydd y safle yn cynnwys llyn fydd â'r gallu i greu tonau 300m o hyd a 100m o led.

"Bydd yna blatfform ar draws y llyn, gyda pheiriant symudol oddi tano sy'n creu'r tonnau," meddai Mr Ainscough.

"Bydd y dechnoleg yn creu tonnau rhwng dwy a chwe throedfedd o uchder a bydd yn addas ar gyfer syrffwyr profiadol a newydd.

"Rydym yn gobeithio gwneud cais am ganiatâd cynllunio yn 2013 ac agor y ganolfan erbyn 2014.

Swyddi i bobl leol

"Mae'n bosib felly mai hon fydd y ganolfan gyntaf o'i bath yn Ewrop."

Mae Bedwyr ap Gwyn, hyfforddwr awyr agored ac aelod o Glwb Syrffio Cerrig, yn croesawu'r cyfle i ymarfer ei grefft pan nad yw'r tywydd yn ffafriol.

"Dwi ddim eisiau tynnu oddi wrth syrffio go iawn - yn y môr mae o fod. Ond dwi wedi gorfod canslo gwaith oherwydd bod y môr yn rhy stormus neu yn rhy fflat, felly bydde'n gyfle i mi gario 'mlaen gyda fy musnes tu fewn.

"Be' fydde'n wir braf yw petai pobl leol yn cael gwaith, ac nid dod â phobl mewn o Loegr i weithio fel sy'n digwydd yn aml mewn canolfannau awyr agored.

"Mae 'na sîn syrffio eitha' bywiog yng ngogledd Cymru, felly os yw'n ysgogi rhai i gychwyn mentrau micro, bydde'n wych."

Mae Dafydd Williams yn gyn weithiwr yn y ffatri Alwminiwm, ac yn gadeirydd cyngor cymuned Dolgarrog.

Wrth siarad ar raglen y Post Cynta ddydd Mercher, dywedodd: "Pan wnaeth y ffatri gau roedd o'n ergyd fawr i'r pentre' a Dyffryn Conwy - roedd pawb yn isel iawn. Dwi'n croesawu hyn.

"O be' dwi 'di glywed, mae 'na lot o ddiddordeb yno fo'n barod trwy'r wlad.

"Dwi'n siwr bydd lot yn dod yno i syrffio a dwi'n gobeithio bydd y cynllun yn cael croeso."

Ffynhonnell y llun, Conwy Archives Services
Disgrifiad o’r llun,
Hen safle alwminiwm Dolgarrog

Bydd yr ymgynghoriad lleol yn cael ei gynnal rhwng 8am ac 8pm ar ddydd Mercher, 27 Mawrth yng nghanolfan gymunedol Dolgarrog, gan roi cyfle i bobl leol holi unrhyw beth ynglŷn â'r prosiect.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol