Achub chwech ar Eryri o fewn awr

Cyhoeddwyd

Mae hofrennydd yr Awyrlu wedi achub chwech o fewn awr ar Eryri nos Lun.

Yn gynta', llwyddodd yr hofrennydd o'r Fali i achub tri yn eu hugeiniau o Northumberland wedi i un ohonyn nhw dynnu ysgwydd o'i lle pan lithrodd oddi ar Lwybr Pyg ar uchder o 1,500 o droedfeddi.

Aed â'r tri i Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Wedyn achubodd yr hofrennydd dri yn eu hugeiniau o Warwick am eu bod mewn trafferth ar uchder o 2,000 o droedfeddi ar fynydd Tryfan.

Yn y ddau achos roedd criw'r hofrennydd yn wynebu her ar brydiau oherwydd gwyntoedd cryfion.