Streic glanhawyr trenau ar y gweill

Cyhoeddwyd

Bydd streic 24 awr gan lanhawyr ar drenau gwmni Arriva yn cael ei chynnal yr wythnos hon oherwydd ffrae ynghylch eu cyflogau.

Bydd aelodau undeb yr RMT sy'n gweithio i gwmni Churchill sydd wedi eu contractio i lanhau trenau cwmni Arriva yn gweithredu'n ddiwydiannol ddydd Mercher.

Roedd aelodau'r undeb i fod i gynnal streic wrth i filoedd o bobl deithio i Gaerdydd i wylio gêm olaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni yn erbyn Lloegr ar Fawrth 16.

Bryd hynny pleidleisiodd naw o bob 10 o'r glanhawyr sy'n cael eu cyflogi gan gwmni Churchill i weithredu'n ddiwydiannol wedi i'r undeb gyhuddo'r contractwyr o wrthod cynnig codiad cyflog i'w haelodau.

Cafodd y streic honno ei gohirio am fod yr undeb wedi derbyn gwell cynnig.

Ond yn awr bydd streic yn cael ei chynnal ar ôl i Ysgrifennydd Cyffredinol yr undeb, Bob Crow, ddweud nad oedd y cynnig yn "cael gwared â'r pla o gyflog tlodi".

"Er gwaethaf ymdrechion ein trafodwyr nid yw'r undeb wedi llwyddo i dderbyn cynnig gan Churchill sy'n diogelu ein hamcanion canolog," meddai.

Ychwanegodd fod yr undeb wedi cytuno i gynnal trafodaethau gyda'r cwmni ar ddechrau'r wythnos a bod yn rhaid i'r cwmni gyflwyno cynnig "fydd yn dod â'r anghydfod hwn i ben".

Bydd y streic yn dechrau am 0.01 am fore Mercher.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol