Cwpl o Sir Benfro wedi'u cyhuddo o esgeuluso plentyn

Cyhoeddwyd

Mae cwpwl o Eglwyswrw, yng ngogledd Sir Benfro, wedi bod o flaen Llys y Goron Abertawe wedi eu cyhuddo o esgeuluso plentyn, wedi marwolaeth eu mab wyth oed.

Y gred yw bod Dylan Mungo Seabridge wedi marw yn ei gartref ym mis Rhagfyr 2011.

Cafodd Glynn a Julia Seabridge eu rhyddhau ar fechnïaeth tan fis Mehefin.