'Diffodd golau yn neges symbolaidd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Canolfan y Mileniwm yn tywyllu am awr

Mae sioe dân a goleuadau, noson farddoniaeth a gŵyl gerdd fydd yn cael ei phweru gan bedalau ymysg y digwyddiadau yng Nghymru ar gyfer Awr Ddaear eleni am 8:30pm nos Sadwrn.

Mae Awr Ddaear, a gynhelir bob blwyddyn, yn annog pobl ledled y byd i ddiffodd eu goleuadau am awr "i anfon neges symbolaidd am yr angen i ddiogelu y blaned".

Bydd adeiladau a strwythurau amlwg yng Nghymru, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth a Venue Cymru yn Llandudno yn tywyllu, yn yr un modd ag adeiladau enwog ledled y byd.

Y llynedd, tywyllwyd adeiladau a strwythurau amlwg o Big Ben yn Llundain i'r India Gate yn New Delhi a Thŷ Opera Sydney.

'Mwy cynaliadwy'

Ar Fferm Gymunedol Abertawe cynhelir 'gŵyl fach' fydd yn cael ei phweru gan bedalau. Caiff y gynulleidfa ei gwahodd i bedalu beic i gynhyrchu pŵer ar gyfer y system sain, a chynhelir cyngerdd acwstig yn ystod yr awr ei hun.

Bydd darpar feirdd yn ymgasglu yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd i ddarllen barddoniaeth ar thema ynni adnewyddadwy.

Yng Ngerddi Victoria yng Nghastell-nedd, caiff y goleuadau eu diffodd ar gyfer taith gerdded yn y nos gyda choeden addunedau a sioeau goleuadau LED a thân.

Dywedodd Karen Westwood, gweithiwr cymorth marchnata gyda Fferm Gymunedol Abertawe: "Rydyn ni'n credu bod Awr Ddaear yn ffordd wych o ddwyn pobl ynghyd i gael hwyl a dangos eu cefnogaeth i'r blaned, yn ogystal â bod yn gyfle i ddysgu am fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy trwy gydol y flwyddyn".

'Achlysur byd-eang'

Yn ôl pennaeth WWF Cymru, Anne Meikle: "Mae Awr Ddaear yn syniad syml sydd wedi troi'n achlysur byd-eang. Mae'n fater o bobl yn dod ynghyd i ganolbwyntio ar y byd gwych hwn rydyn ni i gyd yn ei rannu a meddwl am sut mae angen i ni ei ddiogelu.

"Mae cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau am un awr, ar yr un noson, ledled y blaned; ffordd weledol o ddangos faint mae pobl yn malio am ein planed wych.

"Mater i chi yw penderfynu sut y byddwch yn cefnogi Awr Ddaear - cofiwch, trwy ddiffodd y goleuadau am 8:30pm ar 23ain Mawrth byddwch yn helpu i ddangos eich bod chi'n malio am warchod y pethau sy'n bwysig i ni i gyd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol